Výroba emailového podpisu v HTML

Potřebujete vyrobit vlastní HTML podpis do emailu, který by působil lépe než jen holý text a odlišil Vás od konkurence? To znamená emailový podpis, který by používal firemní písmo, barvy, bylo v něm vloženo firemní logo nebo jiné obrázky (například získaná ocenění), aby emailová a webová adresa byly aktivní – „klikatelné“?

Vytvořím Vám moderní šablonu emailového podpisu ve webovém formátu HTML, který používají nejběžnější emailové klienty, jako jsou Microsoft Outlook či Mozilla Thunderbird. Vyrobený HTML podpis lze rovněž zkopírovat do Gmailu.

HTML podpis

HTML (HyperText Markup Language) je jazyk pro tvorbu webových stránek, který funguje univerzálně ve většině emailových klientů. V jazyce HTML lze emailový podpis patřičně „ostylovat“, tj. nastavit správný řez a velikost písma včetně výšky řádku, barvy, aktivní (klikatelnou) emailovou adresu, aktivní odkaz na webové stránky firmy apod.

Vytvořím Vám krátký a čistý HTML soubor obsahující emailový podpis, na který (většinou) stačí odkázat v nastavení emailového programu. Tato možnost bývá typicky označována jako Připojit podpis ze souboru nebo obdobně. V případě potřeby Vás ovšem rád nasměruji správným směrem.

Poznámka: podpisu v HTML, nebo obecně jazyka HTML, se není třeba obávat. Je velmi intuitivní a položky, které se liší uživatel od uživatele, jako například jméno a příjmení, telefonní číslo či emailová adresa, lze v kódu (otevřeném například v běžném poznámkovém bloku) snadno vidět a případně přepsat. Rád Vám ovšem pomohu připravit unikátní emailové podpisy pro všechny Vaše zaměstnance.

HTML podpis v MS Outlook

Pokud jde o HTML podpis v oblíbeném Outlooku, připravím Vám emailový podpis s doprovodnými soubory (například logo) a navedu Vás, kam soubory uložit, aby se podpis zobrazil a byl k dispozici při spuštění Vašeho Outlooku. Bude to pro Vás komfortnější, než podpis tvořit v editačním okénku Outlooku.

Tento postup nastavení HTML podpisu v Outlooku má nespornou výhodu v tom, že zůstane zachována kvalita loga a případných dalších grafických prvků. Vytvářete-li totiž podpis ručně přes editační okénko podpisu, Outlook provede kompresi obrázků, která ale často nevypadá dobře.

Ukázka vlastního HTML podpisu

Většina uživatelů si dnes s podpisem v prostém textu již nevystačí, chtějí se odlišit a do podpisu promítnout firemní vizuální identitu (corporate identity). Vlastní emailový podpis používá firemní písmo a barvy, text je možné zvýrazňovat, zvětšovat či zmenšovat dle libosti, vložit logo, doplňující text, je možné se pochlubit oceněními, která firma získala apod. Níže si můžete prohlédnout dvě ukázky modernějších HTML podpisů.

Emailový podpis 1

 

Emailový podpis 2